pbvision
Rozšířená realita v logistice a ve výrobě

LOGISTIKA BUDOUCNOSTI JIŽ DNES

Realita skladu nebo výrobní haly. Zvládání reálných situací s podporou rozšířené reality (augmented reality). Na regálu se rozsvítí ukazatel, který ukáže odkud je nutno odebrat produkt, ale tento ukazatel neexistuje. Třírozměrná značka ukazuje na správné místo na regálu, ale tuto značku vidí pouze operátor ve speciálních brýlích. Žádné další vybavení není potřeba. Samostatně provedena změna uspořádání skladu nebo detailů na výrobní lince proběhne během několika minut. Přenos do jiných prostor? Není problém. Školení nových zaměstnanců? „Nasaďte si brýle a následujte zobrazované obrázky”. Není nutná znalost jazyka, příkazů nebo postupů. Zaměstnanec chodí ve skladu mezi regály bez papírků a bez terminálu. Rychle a bezchybně nachází výrobky jakoby byly speciálně označené. Ale ve skladu není vidět nic mimořádného. Ostatní vidí pouze výrobek na regálech, ale před očima zaměstnance se na příslušných místech na regálu objeví zřetelná, svíticí značka s čísly. Vhled do této doplňkové, rozšířené reality umožňují zaměstnanci brýle Microsoft HoloLens, které má na hlavě.Zařízení komunikuje s IT systémem pomoci Wi-Fi sítě. Informace o výrobcích a místě jejich uskladnění jsou přijímány bezdrátově. Potvrzení o stažení do LucaCom Serwer je také odesíláno bezdrátově. Pro správnou funkci se HoloLens musí nacházet ve stálém a stabilním dosahu Wi-Fi sítě (2,4 GHz nebo 5 GHz). Zaměstnanec s HoloLens stále vnímá vnější svět, ale brýle využívající informace interního počítače, rozšiřují jeho pohled o virtuální obsahy a informace. Nehrozí riziko, že zaměstnanec narazí do regálu nebo někoho dalšího. Virtuální obsahy usnadňující práci jsou přirozeným způsobem propojeny s běžnou realitou. Hranice mezi realitou a iluzí se v zorném poli rychle ztrácejí.


Podstawowa funkcja HoloLens jest prosta – ma łączyć świat cyfrowy z rzeczywistym.

Nejlepší produkt pro logistiku, dopravu a výrobu


Firma LUCA Logistic Solutions otrzymała główną nagrodę w konkursie Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2016 za system Pick-by-Hololens, który wspomaga kompletacje za pomocą okularów interaktywnych.

Konkurs Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji wyłania innowacyjne produkty i usługi wspierające pracę działów logistycznych (sprzęt, urządzenia, technologie, IT, środki transportu, usługi dla sektora TSL). Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych innowacyjnych rozwiązań w logistyce, transporcie i produkcji, które wdrożono lub usprawniono w tych sektorach w ciągu ostatnich dwóch lat lub które wkrótce będą implementowane. Zadaniem konkursu jest zebranie i opisanie pojawiających się na rynku nowatorskich pomysłów, które mogą stać się zarówno innowacjami podtrzymującymi jak i przełomowymi. Konkurs ma inspirować i mobilizować menedżerów łańcucha dostaw oraz przygotowywać do wyścigu w XXI wieku, w którym o sukcesie wielu firm przesądzają innowacje. Do soutěže Inovační produkt pro logistiku, dopravu a výrobu jsou nominovány inovační produkty a služby podporující provoz logistických oddělení (zařízení, stroje, technologie, IT, dopravní prostředky, služby pro TSL oddělení). Cílem soutěže je nominovat a ocenit nejlepší inovační řešení v logistice, dopravě a výrobě, která byla nasazena nebo upravena v těchto oborech v průběhu posledních dvou let nebo která se v nejbližší době budou zavádět. Úkolem soutěže je shromáždit a popsat novátorské návrhy vznikající na trhu, které se mohou stát jak udržovacími, tak průlomovými inovacemi. Soutěž má inspirovat a mobilizovat manažery řetězce dodávek a připravit je na závod v XXI. století, ve kterém o úspěchu mnoha firem budou rozhodovat právě inovace.

Ostatní systémy Luca

Kontaktujte nás